• Zip Recovery Toolbox é um simples aplicativo que permite que você para reparar e recuperar arquivos perdidos devido a arquivo ZIP corrupção. Ferramenta de recuperação de arquivo ZIP analisa todo o arquivo corrompido e salva o máximo de informações da ilegível arquivo ZIP. O software utiliza vários algoritmos e métodos para recuperar dados de ilegível arquivos ZIP. A análise completa de um arquivo ZIP e vários algoritmos de recuperação permite que o programa para minimizar a perda de dados, enquanto a recuperação de dados a partir de bad arquivos ZIP. Além disso, o programa verifica a integridade dos dados recuperados. O usuário vê o máximo de informações sobre os dados que estão sendo recuperados a partir danificados de arquivos ZIP. A sua conveniente e claro da interface faz com que o processo de recuperação de dados claro e confortável para os usuários. ZIP Recovery Toolbox recupera arquivos protegidos por senha (é necessário introduzir a palavra-passe para o arquivo ZIP para a correta recuperação de dados). A ferramenta não editar, modificar ou adicionar qualquer informação para a origem do arquivo ZIP. ZIP Recovery Toolbox lê o arquivo ZIP corrompido e salva os dados recuperados para uma pasta separada no disco preservar a estrutura de pastas e nomes de arquivo do arquivo ZIP original.
  • Zip Recovery Toolbox onarım ve ZIP arşivi yolsuzluk nedeniyle kayıp dosyaları kurtarmak sağlayan uygulamayı kullanmak için bir kolaydır. ZİP dosyası kurtarma aracı tüm bozuk arşiv taramaları ve okunamaz ZIP dosyası en fazla bilgi kaydeder. Yazılım okunamaz ZIP dosyaları veri kurtarmak için çeşitli algoritmalar ve yöntemler kullanır. Kötü ZİP dosyalarından veri kurtarma sırasında bir ZİP dosyası ve çeşitli kurtarma algoritmaları tam tarama veri kaybını en aza indirmek için programı sağlar. Ayrıca programın kurtarılan verilerin bütünlüğünü kontrol eder. Kullanıcı bozuk ZIP arşivleri kurtarıldı olan veriler hakkında maksimum bilgi görüyor. Rahat ve net arayüzü kullanıcılar için rahat ve net veri kurtarma işlemi yapar. ZİP Recovery Toolbox (ZİP dosyası için doğru veri kurtarma için parola girmeniz gerekir) şifre korumalı dosyaları kurtarır. Aracı düzenlemek değiştirmek veya kaynak ZIP dosyasını herhangi bir bilgi eklemez. ZİP Recovery Toolbox bozuk ZIP dosyasını okur ve orijinal ZIP arşivi klasör yapısı ve dosya adlarını koruyarak disk üzerinde ayrı bir klasöre kurtarılan verileri kaydeder.
  • Zip Recovery Toolbox is a simple to use application that enables you to repair and recover files lost due to ZIP archive corruption.

    ZIP file recovery tool scans the entire corrupted archive and saves maximum information from the unreadable ZIP file. The software uses several algorithms and methods for recovering data from unreadable ZIP files.

    The full scan of a ZIP file and several recovery algorithms allow the program to minimize data loss while recovering data from bad ZIP files. Besides, the program checks the integrity of recovered data. The user sees maximum information about the data being recovered from corrupted ZIP archives. Its convenient and clear interface makes the data recovery process comfortable and clear for users.

    ZIP Recovery Toolbox recovers password-protected files (it is necessary to enter the password to the ZIP file for correct data recovery). The tool does not edit, modify or add any information to the source ZIP file.

    ZIP Recovery Toolbox reads the corrupted ZIP file and saves the recovered data to a separate folder on the disk preserving the folder structure and file names of the original ZIP archive.