• XWeb Humanos Emulador Concluída inclui as funções de XWeb Humanos Emulador Padrão e XWeb Humanos Emulador Avançado e destina-se a fornecer suporte a automação de tarefas complexas. O aplicativo pode ser usado para automatizar uma grande variedade de tarefas, tais como operações de FTP, cookies de limpeza ou de gerenciamento de banco de dados.
  • Tamamlanmış XWeb İnsan Öykünücüsü XWeb İnsan Öykünücüsü Standart ve XWeb İnsan Öykünücüsü Gelişmiş fonksiyonları içerir ve karmaşık görevler için otomasyon destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Uygulama temizleme veya veritabanı yönetim kurabiye görevleri geniş bir yelpazede, bu tür FTP işlemleri, otomatik hale getirmek için kullanılabilir.
  • XWeb Human Emulator Completed includes the functions of XWeb Human Emulator Standard and XWeb Human Emulator Advanced and is meant to provide automation support for complex tasks.

    The application can be used to automate a wide range of tasks, such as FTP operations, cookies cleaning or database management.