• Com Xilisoft Multiple Desktops, você pode organizar várias áreas de trabalho virtuais no seu computador e rapidamente alternar entre os desktops com hotkeys definidos pelo usuário. O multi-desktop manager permite que você crie suas próprias senhas para manter o seu local de trabalho seguro. Todas as teclas de atalho e a área de trabalho mostra são personalizáveis. Dar Xilisoft Multiple Desktops de uma tentativa para ver o quão útil pode ser para você!
  • Xilisoft Birden çok Masaüstü ile, bilgisayarınızda birden fazla sanal masaüstü organize ve hızlı bir şekilde kullanıcı tanımlı kısayol tuşları ile masaüstleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Çoklu masaüstü yöneticisi iş yeriniz güvende tutmak için kendi şifreleri oluşturmak için olanak sağlar. Tüm kısayollar ve masaüstü görüntüler özelleştirilebilir. Ver Xilisoft Birden çok yardımcı olabileceğini görmek için bir deneyin Masaüstü!
  • With Xilisoft Multiple Desktops, you can organize multiple virtual desktops on your computer and quickly switch between desktops with user-defined hotkeys.

    The multi-desktop manager lets you to create your own passwords to keep your workplace safe. All hotkeys and desktop displays are customizable.

    Give Xilisoft Multiple Desktops a try to see just how useful it can be for you!