• Sistema de fluxo de trabalho é um prático aplicativo projetado para ajudar você a controlar o retornáveis formas de processamento do sistema. O programa pode criar um banco de dados para armazenar as informações a partir de formulários com o mínimo de esforço. Você pode usar o aplicativo para configurar o banco de dados e gerenciar os dados armazenados. Ele pode também gerar relatórios com os dados do formulário, a fim de revisar o conteúdo do banco de dados.
  • İş akışı Sistemi depozitolu formları işleme sistemi kontrol yardımcı olmak için tasarlanmış pratik bir uygulamadır. Program en az çaba ile form bilgileri saklamak için bir veritabanı oluşturabilirsiniz. Veritabanı yapılandırmak ve saklanan verileri yönetmek için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ayrıca veritabanı içeriğini gözden geçirmek için form verilerini raporlar oluşturabilir.
  • Workflow System is a practical application designed to help you control the returnable forms processing system. The program can create a database for storing the information from the forms with minimum effort.

    You can use the application to configure the database and manage the stored data. It can also generate reports with the form data in order to review the database content.