• Windows Login Recovery é um peso-leve e fácil de usar a utilidade da recuperação da senha construído para remover perdido ou esquecido de senhas do Windows. Com o Windows Login Recovery, você não precisa reinstalar ou reconfigurar o sistema operacional. Reforçada com Interface Gráfica de Usuário intuitiva, esta ferramenta de recuperação de senha é muito mais fácil de usar do que nunca. Tudo o que você precisa é arrancar a partir de CD criados com o Windows Login Recovery e selecionar a conta de usuário que você deseja redefinir. Em apenas alguns segundos, a senha será automaticamente definido como em branco. Em seguida, você pode iniciar sessão no Windows com uma senha em branco (sem senha).
  • Windows Kurtarma-kayıp ya da unutulmuş Windows şifrelerini kaldırmak için inşa şifre kurtarma programı kullanmak için-ağırlık ve kolay bir ışıktır Giriş. Windows Kurtarma Oturumu, daha fazla işletim sistemini yapılandırmak yeniden yükleyin veya yeniden gerek yok. Sezgisel Grafik Kullanıcı Arayüzü ile gelişmiş, bu şifre kurtarma aracı her zamankinden daha kullanımı daha kolaydır. Tüm ihtiyacınız olan Windows Kurtarma Giriş ve sıfırlamak istediğiniz kullanıcı hesabını seçin ile oluşturulan CD'den önyükleme için. Sadece birkaç saniye içinde, şifre otomatik olarak boş olarak ayarlanır. Sonra Windows (şifre yok) boş bir parola ile giriş yapabilirsiniz.
  • Windows Login Recovery is a light-weight and easy-to-use password recovery utility built to remove lost or forgotten Windows passwords.

    With Windows Login Recovery, you have no need to re-install or re-configure the operating system any more. Enhanced with intuitive Graphical User Interface, this password recovery tool is much easier to use than ever.

    All you need is to boot from the CD created with Windows Login Recovery and select the user account you wish to reset. Just in a few seconds, the password will be automatically set as blank. Then you can log into Windows with a blank password (no password).