• ValidInstaller cria profissional Configurações de software do Windows: guia multilíngüe de instalações, os atalhos, as associações de arquivo padrão licença textos, personalizável, o programa de configuração, documentação detalhada para cada projeto, o seguro de modo de teste. Diferentes formatos de saída, em uma única etapa. "ValidInstaller" Configurações também estão em execução sem o Microsoft Installer.
  • Validİnstaller Windows Yazılım için profesyonel Kurulumları oluşturur: çok dilli kurulumları, kısayollar, dosya dernekler, standart lisans metinleri, özelleştirilebilir yapısı, her proje, güvenli test modu için ayrıntılı belgeler. Tek adımda farklı çıkış biçimleri. "Validİnstaller" Kurulumları da Microsoft Yükleyici olmadan çalışmakta.
  • ValidInstaller creates professional Setups for Windows software: multilingual installations, shortcuts, file associations, standard licence texts, customizable setup, detailled documentation for each project, secure test mode. Different output formats in one step. "ValidInstaller" Setups are also running without Microsoft Installer.