• USBDeviceShare é um simples aplicativo que permite a você compartilhar dispositivos USB através de uma rede local. Este software ajuda-o remotamente plug-in dispositivo USB através de rede/internet. Dispositivos USB conectados a computadores remotos podem ser virtualmente conectado em sua máquina local. Os dispositivos podem ser acessadas como se estivessem localmente presentes.
  • USBDeviceShare LAN üzerinden USB aygıtları paylaşmak için olanak sağlayan basit bir uygulamadır. Bu yazılım, ağ/internet üzerinden USB cihazı takıp uzaktan size yardımcı olur. Uzak bilgisayarlara bağlı USB aygıtları neredeyse yerel makinenize takılı olabilir. Cihazlar daha sonra yerel olarak mevcut olmaları durumunda erişilebilir.
  • USBDeviceShare is a simple application which allows you to share USB devices over LAN.  This software helps you to remotely plug-in USB device over network/internet. USB devices connected to remote computers can be virtually plugged in to your local machine. The devices can then be accessed as if they are locally present.