• UniTwain pode ajudar os usuários a fazer a maior parte de seus documentos ou capturados webcam quadros por melhorar sua aparência. Os usuários podem importar arquivos do office e imagens, em seguida, girar, ajustar o enquadramento valor ou modificar o brilho e a saturação.
  • UniTwain kullanıcıların kendi görünümünü geliştirerek belgelerin ya da yakalanan webcam Kare onların en iyi şekilde yardımcı olabilir. Kullanıcılar office dosyaları ve görüntüleri aktarmak, ardından döndürmek, eğim giderme değerini ayarlayın veya parlaklık ve doygunluğu değiştirebilirsiniz.
  • UniTwain can help users make the most of their documents or captured webcam frames by enhancing their appearance.

    Users can import office files and images, then rotate them, adjust the deskew value or modify the brightness and saturation.