• StickMen Proteção de Tela traz um pouco de StickMen para lutar na tela usando uma variedade de armas. Ao contrário de outros protetores de tela, StickMen Guerra desencadeia os pequenos homens em sua atual tela, permitindo-lhes uma guerra dentro de abrir documentos e destruir ícones em seu caminho. Armas incluem armas de fogo, bombas, foguetes e lança-chamas. Limitações: ■ Não Flame-Thrower Stickmen screensaver Guerra screensaver homens Stick protetor de tela Stickman Guerra do Fogo
  • Çubuk adam yap Ekran Koruyucu ekranınızda silahlar kullanarak mücadele için küçük StickMen getiriyor. Diğer ekran koruyucular aksine, çubuk adam yap Savaş açık belgeleri iç savaş onlara ve onların yolunda simgeleri yok etmek için izin mevcut ekran üzerinde minik erkekler serbest bırakır. Silahlar silahlar, bombalar, roketler ve lav silahları vardır. Sınırlamalar: ? Hiçbir Alev Makinası Stickmen Savaş ekran koruyucu ekran koruyucu Çubuk adamlar ekran Koruyucu Çöp Adam Savaş Ateş
  • StickMen Screen Saver brings little StickMen to fight it out on your screen using a variety of weapons.

    Unlike other screen savers, StickMen War unleashes the tiny little men on your current screen allowing them to wage war inside open documents and to destroy icons in their path. Weapons include guns, bombs, rockets and flamethrowers.

    Limitations:

    ■ No Flame-Thrower

    Stickmen screensaver War screensaver Stick men Screensaver Stickman War Fire