• A Internet está cheia com todo tipo de aplicativos e programas que você pode usar para gerenciar seus arquivos. Um deles é Stamp Organizer Deluxe. É um útil software que lhe permite organizar e gerir colecções de selos, ele vem com um built-in do navegador e a opção para restringir o acesso ao seu banco de dados usando uma senha. A aplicação de um desporto muito complexo, mas intuitiva interface gráfica com muitas características interessantes na mão. Não demorou muito para instalar e ele não vem com uma configuração complicados que você precisa completar antes que você pode realmente usá-lo. Stamp Organizer Deluxe é um software útil solução que permite organizar e gerir colecções de selos, ele vem com um built-in do navegador e a opção para restringir o acesso ao seu banco de dados usando uma senha. A primeira coisa que você precisa fazer depois de lançar o aplicativo é escolher um dos modelos de banco de dados que você pode usar. Ele ajuda você a organizar, catalogar e gerenciar todos carimbo de dados relacionados. Ele permite que você adicione várias informações, como carimbo de título, país, valor, proprietário, data de emissão, formato, grau, condição e notas, se você desejar. Você também pode adicionar fotos para cada carimbo de entrada e a data de quando você o comprou. Ele vem com várias opções para classificar carimbo de entradas e você pode alterar o tipo de exibição do banco de dados, se você desejar. O navegador integrado permite que você surfe na Internet e obter informações. Você também pode restringir o acesso dentro da aplicação usando uma palavra-passe. Ele vem com um recurso que permite a impressão de informações e você pode fazer backup do banco de dados em seu computador. Tudo em tudo, Stamp Organizer Deluxe é um software útil solução que permite organizar e gerir colecções de selos, ele vem com um built-in do navegador e a opção para restringir o acesso ao seu banco de dados usando uma senha.
 • İnternet uygulamaları ve dosyalarınızı yönetmek için kullanabileceğiniz programları her tür ile doldurulur. Bunlardan biri Stamp Organizer Deluxe. Pul koleksiyonları düzenlemek ve yönetmek sağlayan yararlı bir yazılım çözümü, bir parola kullanarak veritabanına erişimi kısıtlamak ve tarayıcı yerleşik bir seçeneği ile geliyor. Uygulama eldeki birçok güzel özellikleri ile çok karmaşık ama sezgisel bir grafik arayüzü spor. Yüklemek çok uzun sürmüyor ve bunu kullanmadan önce tamamlamak için gereken karmaşık bir kurulum olmuyor. Stamp Organizer Deluxe pul koleksiyonları düzenlemek ve yönetmek sağlayan yararlı bir yazılım çözümüdür, bir parola kullanarak veritabanına erişimi kısıtlamak ve tarayıcı yerleşik bir seçeneği ile geliyor. Yapmak için uygulamayı çalıştırdıktan sonra yapmanız gereken ilk şey kullanabilirsiniz kullanılabilir veritabanı şablonlarından birini seçmek. Düzenlemek, katalog, ve tüm damga ile ilgili verileri yönetmek yardımcı olur. İsterseniz çeşitli bilgiler, damga adı, ülke, değer, sahibi, Yayın tarihi, biçim, sınıf, durum ve Notlar gibi eklemenize izin verir. Ayrıca satın aldığınız her zaman damgası giriş ve tarih için resim ekleyebilirsiniz. Damga girdileri sıralamak için birçok seçenek ile geliyor ve isterseniz veritabanı görünüm türünü değiştirebilirsiniz. Dahili tarayıcı bilgileri İnternette sörf sağlar. Ayrıca bir parola kullanarak uygulama içinde erişimi kısıtlayabilirsiniz. Baskı bilgi ve bilgisayarınızdaki veritabanı yedekleme sağlayan bir özelliği ile birlikte geliyor. Sonuçta, Stamp Organizer Deluxe pul koleksiyonları düzenlemek ve yönetmek sağlayan yararlı bir yazılım çözümüdür, bir parola kullanarak veritabanına erişimi kısıtlamak ve tarayıcı yerleşik bir seçeneği ile geliyor.
 • The Internet is filled with all sort of applications and programs that you could use in order to manage your files. One of them is Stamp Organizer Deluxe.

  It's a useful software solution that allows you to organize and manage your stamp collections, it comes with a built-in browser and the option to restrict access to your database by using a password.

  The application sports a really complex but intuitive graphical interface with many nice features at hand. It doesn't take long to install and it doesn't come with a complicated setup that you would need to complete before you can actually use it.

  Stamp Organizer Deluxe is a useful software solution that allows you to organize and manage your stamp collections, it comes with a built-in browser and the option to restrict access to your database by using a password.

  The first thing that you need to do after launching the application is to pick one of the available database templates that you could use. It helps you organize, catalog, and manage all stamp related data.

  It allows you to add various information, like stamp title, country, value, owner, issue date, format, grade, condition and notes if you want. You can also add pictures to each stamp entry and the date when you bought it.

  It comes with many options to sort stamp entries and you can change the view type of the database if you want. The built-in browser allows you to surf the Internet that get information.

  You can also restrict access inside the application by using a password. It comes with a feature that allows you to print information and you can backup the database on your computer.

  All in all, Stamp Organizer Deluxe is a useful software solution that allows you to organize and manage your stamp collections, it comes with a built-in browser and the option to restrict access to your database by using a password.