• SimLab SKP Exportador para o Maya é um útil e prático plugin que permite exportar Autodesk Maya modelos, sessões e projetos no sketchUp formato (*.skp) legível pelo SketchUp. Depois de concluir o processo de instalação, o plugin irá criar um novo separador do friso dentro Autodesk Maya, de modo que você pode facilmente acessar as funcionalidades do plugin.
  • Maya için blackline software / Müşteri Destek SKP İhracatçı (*taslak biçiminde Autodesk Maya modelleri, seans ve projeleri için yardımcı olan yararlı ve kullanışlı bir eklenti.skp) Taslak tarafından okunabilir. Yükleme işlemini tamamladıktan sonra, eklenti Autodesk Maya içinde yeni bir şerit sekme oluşturur, böylece kolayca eklenti işlevleri erişebilirsiniz.
  • SimLab SKP Exporter for Maya is a useful and handy plugin that helps you to export Autodesk Maya models, sessions and projects in sketchUp format (*.skp) readable by SketchUp.

    After you finish the installation process, the plugin will create a new ribbon tab inside Autodesk Maya, so you can easily access the plugin's functionalities.