• SimLab OBJ Exportador para o Revit é um útil e confiável plugin que ajuda você a rapidamente exportação Revit modelos como arquivos OBJ. Depois de instalar o SimLab OBJ Exportador para o Revit, você vai notar um novo guia da faixa de opções que permite que você selecione e abra o Revit modelo que você está interessado e exportação de arquivos OBJ.
  • Sunumu yapılan için blackline software / Müşteri Destek N İhracatçı hızlı NESNE dosyaları olarak Revit modelleri ihracat için yardımcı olan yararlı ve güvenilir bir eklentidir. Sunumu yapılan için blackline software / Müşteri Destek N İhracatçı yüklendikten sonra, seçin ve ilgilendiğiniz sunumu yapılan modeli açık ve NESNE dosyaları ihracat sağlayan yeni bir menü göreceksiniz.
  • SimLab OBJ Exporter for Revit is a useful and reliable plugin that helps you to quickly export Revit models as OBJ files.

    After installing SimLab OBJ Exporter for Revit, you will notice a new ribbon tab that enables you to select and open the Revit model you are interested in and export OBJ files.