• Prata Folha Developer é um prático utilitário que foi projetado para facilitar as coisas para você quando do desenvolvimento de bancos de dados Oracle. Prata Folha Desenvolvedor pode ser usado para escrever instruções SQL e criar PL/SQL (objeto de procedimentos, funções, pacotes etc.). Agora você pode fazer uso deste acessível software para desenvolver bancos de dados que você deseja.
  • Gümüş Kanat Geliştirici sırada Oracle veritabanları geliştirirken işleri kolaylaştırmak için tasarlanmış kullanışlı bir araçtır. Gümüş Kanat Geliştirici SQL ifadeleri yazmak ve (prosedürler, fonksiyonlar, paketler, vs), PL/SQL nesne oluşturmak için kullanılabilir. Şimdi istediğiniz veritabanlarını geliştirmek için bu erişilebilir yazılımı kullanabilirsiniz.
  • Silver Sash Developer is a handy utility that was designed in order to make things easier for you when developing Oracle databases.

    Silver Sash Developer can be used to write SQL statements and create PL/SQL object (procedures, functions, packages etc).

    You can now make use of this accessible software to develop the databases you want.