• Um ecrã estiver demasiado claro, pode ser perigoso para a olho nu, depois de longas exposições, um problema que SBright pretende corrigir. O programa funciona na Bandeja do Sistema e permite-lhe ajustar facilmente o seu computador brilho da tela. O aplicativo funciona silenciosamente na bandeja do Sistema e permite que você ajuste o brilho da tela para um determinado valor, de modo que não é demasiado intrusivos ou escuro. Por exemplo, você pode aumentar o brilho durante o dia, desde que a luz proveniente de fontes externas podem impedir que você corretamente ver a tela, enquanto acalmar o brilho durante a noite pode ter um efeito calmante sobre seus olhos. Além disso, você pode ajustar manualmente o brilho da tela, não basta defini-lo para um valor predefinido. Isso significa que você pode ajustar o brilho da tela para um nível ideal. SBright pode ajudar você a acessar rapidamente seu protetor de tela, desde que você tenha um conjunto para quando o computador estiver ocioso. Fazendo isso, você pode ver como é o protetor de tela se comporta quando o brilho da tela é muito alta ou muito baixa, ajuste-o de acordo. Além disso, o programa funciona na Bandeja do Sistema, o que significa que ele não vai ficar ativo na tela, e uma vez iniciado, você pode acessá-lo somente quando você precisa. Além disso, o aplicativo é portátil e não requer instalação, nem modificar qualquer um dos seus registros. Para resumir, SBright oferece-lhe uma maneira rápida e eficiente de ajustar o brilho do ecrã. A aplicação é bastante simples, como um todo, como ele funciona apenas com o brilho de sua tela, assim a adição de certos parâmetros, tais como matiz ou contraste irá aumentar significativamente a sua usabilidade.
 • Çok parlak bir ekran, çıplak gözle uzun pozlama, SBright düzeltmek niyetinde bir sorun sonra tehlikeli olabilir. Program Sistem Tepsisinde çalışır ve kolayca bilgisayarınızın ekran parlaklığını ayarlamak için izin verir. Uygulama sessizce Sistem tepsisinde çalışır ve çok fazla rahatsız edici ya da karanlık değil, belirli bir değer için Ekran parlaklığını ayarlamak için izin verir. Örneğin, gece saatlerinde parlaklık aşağı tonlama gözlerin üzerinde sakinleştirici bir etkisi olabilir iken dışarıdan gelen ışık ekran doğru görmeye engel olabilir beri gündüz parlaklığını artırın. Ayrıca, el ile ekran parlaklığını ayarlamak, sadece önceden tanımlanmış bir değere ayarlayın. Bu optimal bir seviyeye ekran parlaklığını ayarlamak anlamına gelir. SBright ekran koruyucu hızlı bir şekilde erişmenize yardımcı, bir Bilgisayarınız boştayken için ayarladığınız sağlar. Böylece, ekran koruyucu davranır ekranın parlaklığı çok yüksek veya düşük ise, o zaman buna göre ayarlayın zaman nasıl oluyor görebilirsiniz. Bunun yanında, program Sistem Tepsisinde çalışır, ekranda aktif kalır ve bir kez başladı, sadece gerektiğinde erişebilirsiniz anlamına gelir. Buna ek olarak, uygulama taşınabilir ve kurulum gerektirmez, ne de kayıtları herhangi bir değişiklik yok. Özetle, SBright ekran parlaklığını ayarlama hızlı ve verimli bir yol sunuyor. Sadece ekran parlaklığı ile çalışır gibi uygulama bir bütün olarak oldukça basittir, bu tür bir renk ya da kontrast kullanılabilirliği büyük ölçüde artıracağını gibi bazı parametreler ekleyerek.
 • A screen that is too bright might be dangerous for the naked eye after long exposures, a problem that SBright intends to fix. The program works in System Tray and it allows you to easily adjust your computer’s screen brightness.

  The application silently works in System tray and it allows you to adjust your screen brightness to a certain value, so that it is not too obtrusive or dark. For instance, you can increase the brightness at daytime, since light coming from outside sources might stop you from correctly seeing the screen, whilst toning down the brightness at night time could have a calming effect on your eyes.

  Furthermore, you can manually adjust the brightness of your screen, not just set it to a predefined value. This means you can tune the brightness of your screen to an optimal level.

  SBright can help you quickly access your screensaver, providing that you have one set for when your computer is idle. By doing so, you can see how does the screensaver behaves when the brightness of your screen is too high or low, then adjust it accordingly.

  Aside from this, the program works in System Tray, meaning that it will not stay active on your screen, and once started, you can access it only when you need to. In addition, the application is portable and it does not require installation, nor does it modify any of your registries.

  To sum it up, SBright offers you a quick and efficient way of adjusting the brightness of your screen. The application is pretty simple as a whole, as it only works with the brightness of your screen, thus adding certain parameters such as hue or contrast would significantly increase its usability.