• PROJ4 Visualiser é uma prática ferramenta que lhe permite apontar coordenadas e visualizar os dados do mapa de qualquer lugar do mundo. O aplicativo permite que você localize determinadas coordenadas geográficas e visualizar mapas detalhados a partir de fontes online. Você pode escolher o tipo de informação que você deseja exibir e o programa irá recuperá-lo de BMNG, LANDSAT, NaturalEarth imagens ou Google. Os dados podem ser exportados para o WKT arquivos, a fim de ser utilizado com outras aplicações.
  • PROJ4 Görüntüleyici dünyanın koordinatları ve harita görünümü veri noktaları tespit etmenize olanak sağlayan pratik bir araçtır. Uygulama belirli coğrafi koordinatlarını bulmak ve çevrimiçi kaynaklardan detaylı haritalarını görmek için izin verir. Görüntülemek istediğiniz bilgi türünü seçin ve program BMNG, LANDSAT, NaturalEarth görüntüleri ya da Google'dan geri almak olacaktır. Veri diğer uygulamalar ile kullanılmak üzere dosyaları WKT ihraç edilebilir.
  • PROJ4 Visualiser is a practical tool that allows you to pinpoint coordinates and view map data anywhere in the world. The application allows you to locate certain geographical coordinates and to view detailed maps from online sources.

    You can choose the type of information you want to view and the program will retrieve it from BMNG, LANDSAT, NaturalEarth imagery or Google. The data can be exported to WKT files in order to be used with other applications.