• PDF Combine é um utilitário de software que podem ajudar você a combinar vários PDFs em um único arquivo com o mínimo de esforço. A interface é simples, e você não deverá ter dificuldades ao trabalhar com este programa. Você pode arrastar e soltar os arquivos diretamente no painel principal, ou usar o built-in botão procurar. Também é possível adicionar uma pasta inteira para a lista, bem como remover os itens selecionados ou limpar a lista inteira. Você pode organizar a ordem em que os documentos devem ser apresentados ao mover os arquivos para cima ou para baixo. O programa funciona rápido, mesmo com grandes arquivos PDF, e você poderá pré-visualizar na barra de progresso quanto tempo é necessário para concluir o processo. Você pode selecionar uma localização de saída, e o aplicativo abre automaticamente ele, depois de terminar o arquivo de fusão. Além disso, você pode fazer o PDF Combine reproduzir o som de notificações no final do processo de fusão. Ele também consegue permanecer luz sobre os recursos do sistema, para não afetar o desempenho geral do computador. Durante nossos testes, notamos que o programa pode realizar uma tarefa de forma rápida e sem erros ao longo de todo o processo. No geral, o PDF Combine é uma ferramenta útil para todos aqueles que querem combinar PDFs em um único arquivo, sem esforço. Graças ao seu layout limpo e, em geral simplicidade, pode ser dominado por iniciantes e experts.
 • PDF Birleştirin minimum çaba ile tek bir dosya içine birden fazla PDF'leri birleştirmek yardımcı olabilecek bir yazılım. Kullanıcı Arayüzü Basit ve bu program ile çalışırken hiç bir sorunla karşılaşırsanız. Ya sürükle ve doğrudan birincil paneline dosyaları bırak, ya da Gözat düğmesine yerleşik kullanabilirsiniz. Ayrıca listesine tüm bir klasör eklemek için, yanı sıra seçilen öğeleri kaldırmak veya tüm listeyi temizlemek mümkündür. Hangi belgeler aşağı yukarı veya dosyaları taşıyarak görüntülenir sırasını düzenleyebilirsiniz. Program hızlı büyük PDF dosyaları ile bile çalışır, ve ne kadar sürede işlemi tamamlamak için gereken ne kadar ilerleme çubuğu önizleme yapabilirsiniz. Bir çıkış konumu seçin ve uygulama otomatik olarak dosya birleşme bitirdikten sonra açılır. Ayrıca, PDF birleştirme işlemi sonunda ses bildirimleri Birleştirebilirsiniz. Ayrıca sistem kaynaklarını ışık kalır başarıyor, bu yüzden bilgisayarın genel performansını etkilemez. Bizim test sırasında, programın hızlı bir şekilde süreç boyunca hatasız bir görevi yürütmek ve bu fark var. Genel olarak, PDF Birleştirmek zahmetsizce tek bir PDF dosyası içine birleştirmek isteyen herkes için kullanışlı bir araçtır. Temiz düzeni ve genel basitlik sayesinde, yeni başlayanlar ve profesyoneller tarafından hakim olabilir.
 • PDF Combine is a software utility that can help you combine multiple PDFs into a single file with minimum effort.

  The user interface is simple, and you should encounter no difficulties when working with this program. You can either drag and drop the files directly into the primary panel, or use the built-in browse button.

  It is also possible to add an entire folder to the list, as well as remove the selected items or clear the entire list. You can arrange the order in which the documents should be displayed by moving the files up or down.

  The program works fast even with large PDF files, and you can preview in the progress bar how much time is needed to complete the process. You can select an output location, and the app automatically opens it after finishing the file merger.

  Additionally, you can make PDF Combine play sound notifications at the end of the merging process. It also manages to remain light on the system resources, so it doesn't affect the overall performance of the computer.

  During our testing, we have noticed that the program can carry out a task quickly and without errors throughout the process.

  Overall, PDF Combine is a handy tool for all those who want to combine PDFs into a single file effortlessly. Thanks to its clean layout and overall simplicity, it can be mastered by beginners and experts alike.