• Mesmo que a execução de um site pode ser uma grande economia de custo para comparação com uma loja de tijolo e argamassa, é imperioso que você tenha um bom funcionamento do site. Se o site carrega muito lenta ou cai com freqüência, o seu negócio pode ser afetado negativamente. NetMaster é uma ferramenta de monitoramento que pode fornecer em tempo real e em solução através da conexão e permite que você gerenciar a largura de banda para aplicações sensíveis. A seguir uma rápida e sem intercorrências instalação, você é recebido por uma nova e intuitiva interface que é improvável que lhe qualquer problemas, independentemente da sua experiência com aplicações semelhantes. O programa é projetado para detectar automaticamente todas as conexões atuais, juntamente com as aplicações que estão actualmente a utilizar a Internet. Os dados são nitidamente exibidas em abas e inclui informações tais como as velocidades de download e upload, gráfico, de prioridade e de sessão. Na seção inferior da interface, você pode visualizar o uso da Internet em tempo real em um gráfico. Portanto, você pode descobrir se a sua conexão é estável e se você estiver recebendo os dados que você está pagando, o seu ISP plano. Além disso, estas informações podem ajudar você a descobrir se está na hora de atualizar o seu contrato atual. Vale ressaltar que o aplicativo pode fornecer relatórios ao longo de um período de tempo ou, se preferir, mensal, anual ou toda a base de tempo. Além disso, você pode monitorar mais do que os atuais computador através da ferramenta – apenas certifique-se de habilitar a permitir o acesso remoto após a instalação. Na eventualidade de que você deseja certificar-se de que você está usando a Internet da melhor forma para executar o seu negócio de forma suave, ou para outros fins, em seguida, NetMaster pode valer a pena tentar. Não só você pode aprender a informações valiosas sobre o uso em tempo real, mas você pode também certifique-se de que os aplicativos críticos são priorizados.
 • Bir web sitesi işletmek, bir tuğla ve harç mağazasına sahip olmakla karşılaştırıldığında büyük bir maliyet tasarrufu sağlasa da, sorunsuz çalışan bir sitenizin olması çok önemlidir. Web sitesi çok yavaş yükleniyor veya sık sık kapanıyorsa, işletmeniz olumsuz etkilenebilir. NetMaster, size bağlantı üzerinden gerçek zamanlı bir çözüm sağlayabilen ve bant genişliğine duyarlı uygulamaları yönetmenizi sağlayan bir İnternet izleme aracıdır. Hızlı ve sorunsuz bir kurulumun ardından, benzer uygulamalarla ilgili deneyiminiz ne olursa olsun, size herhangi bir sorun yaratması muhtemel olmayan yeni ve sezgisel bir arayüzle karşılanırsınız. Program, şu anda İnternet'i kullanan uygulamalarla birlikte tüm mevcut bağlantıları otomatik olarak algılayacak şekilde tasarlanmıştır. Veriler, sekmelerde düzgün bir şekilde görüntülenir ve indirme ve yükleme hızları, çizelge, öncelik ve oturum gibi bilgileri içerir. Arayüzün alt bölümünde, İnternet kullanımını bir grafikte gerçek zamanlı olarak önizleyebilirsiniz. Bu nedenle, bağlantınızın kararlı olup olmadığını ve ISP planınızda ödediğiniz verileri alıp almadığınızı hemen anlayabilirsiniz. Üstelik bu ayrıntılar, mevcut sözleşmenizi yükseltme zamanının gelip gelmediğini anlamanıza yardımcı olabilir. Uygulamanın belirli bir süre boyunca veya isterseniz aylık, yıllık veya her zaman için raporlar sağlayabileceğini belirtmekte fayda var. Ek olarak, araç aracılığıyla mevcut bilgisayardan daha fazlasını izleyebilirsiniz - kurulumdan sonra uzaktan erişime izin vermeyi etkinleştirdiğinizden emin olun. İşinizi sorunsuz bir şekilde yürütmek için veya başka amaçlarla İnternet'i en iyi şekilde kullandığınızdan emin olmak istemeniz durumunda, NetMaster denemeye değer olabilir. Yalnızca gerçek zamanlı kullanım hakkında değerli bilgiler öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda kritik uygulamaların önceliklendirildiğinden de emin olabilirsiniz.
 • Even though running a website can be a great cost saver compared to having a brick and mortar store, it is imperious that you have a smooth running site. If the website loads very slow or goes down frequently, then your business can be negatively affected.

  NetMaster is an Internet monitoring tool that can provide you with a real-time solution over the connection and enables you to manage bandwidth-sensitive applications.

  Following a quick and uneventful installation, you are welcomed by a fresh and intuitive interface that is unlikely to give you any trouble, regardless of your experience with similar apps. The program is designed to automatically detect all current connections along with the apps that are currently using the Internet. The data is neatly displayed in tabs and includes information such as the download and upload speeds, chart, priority and session.

  In the lower section of the interface, you can preview the Internet usage in real-time in a chart. Therefore, you can immediately figure out whether your connection is stable and if you are receiving the data you are paying for in your ISP plan. Moreover, these details can help you figure out if it is time to upgrade your current contract.

  It is worth mentioning that the app can provide reports over a period of time or if you prefer, on a monthly, yearly or all time basis. In addition, you can monitor more than the current computer via the tool – just make sure to enable allow remote access after the installation.

  In the eventuality that you want to make sure that you are using the Internet optimally to run your business smoothly or for other purposes, then NetMaster might be worth a try. Not only can you learn valuable information about real-time usage, but you can also make sure that the critical apps are prioritized.