• Hex Workshop é um editor hexadecimal que permite-lhe editar os dados a partir de um monte de arquivos binários. O novato vai notar que a interface se parece muito com um editor de texto com algumas funcionalidades avançadas. Ele permite que você abrir um arquivo e visualizar os dados brutos é feita de (hexadecimal). É muito simples para encontrar uma seqüência de caracteres de texto ou um valor hexadecimal e para cortar, copiar, colar ou editar o conteúdo do arquivo. Para marcar partes importantes do código, o programa permite que você adicionar mapas de cores que vai mudar a cor do texto e o fundo. O aplicativo permite que você navegue através de dados por saltar para um arquivo ou local de setor e se você quiser rever uma parte do arquivo, você pode salvá-lo como um favorito. O usuário pode editar os dados realizando básico de operações lógicas e aritméticas ou aplicação de funções e instruções condicionais. O programa inclui os mais comuns instruções condicionais como IF, IF ELSE cláusulas e a instrução SWITCH. Para visualizar as informações de dados você pode usar o inspetor de dados que exibe as propriedades de um elemento selecionado. A Ferramenta de comparação permite que você compare dois arquivos e encontrar as diferenças. Usuários avançados podem tirar proveito das Resynchronizing Comparar que fornecerá informações detalhadas sobre os pedaços de dados que foram apagados ou inserido. Hex Workshop dispõe de ferramentas projetado para usuários avançados, tais como a expressão da calculadora que suporta variáveis, condicionais, iteração e operações aritméticas ou o Conversor de Base que permitirá que você rapidamente converter dados entre, decimal, hexadecimal ou binário. A interface do programa pode ser personalizado com determinados códigos de cor para o texto ou o fundo e você pode predefinir as barras de ferramentas para acessar rapidamente os comandos que você usa com freqüência. A janela principal é possível visualizar vários arquivos em uma aba área de trabalho ou ladrilhos do windows. Se você preferir usar atalhos de teclado, o aplicativo permite que você defina um para quase todos os comandos de menu ou item de menu. Todos os recursos incluídos no software recomendam como sólido ferramenta de desenvolvimento para programadores que trabalham em uma plataforma Windows. Hex Workshop é um editor hexadecimal que permite-lhe editar os dados a partir de um monte de arquivos binários. O novato vai notar que a interface se parece muito com um editor de texto com algumas funcionalidades avançadas. Ele permite que você abrir um arquivo e visualizar os dados brutos é feita de (hexadecimal). É muito simples para encontrar uma seqüência de caracteres de texto ou um valor hexadecimal e para cortar, copiar, colar ou editar o conteúdo do arquivo. Para marcar partes importantes do código, o programa permite que você adicionar mapas de cores que vai mudar a cor do texto e o fundo. O aplicativo permite que você navegue através de dados por saltar para um arquivo ou local de setor e se você quiser rever uma parte do arquivo, você pode salvá-lo como um favorito. O usuário pode editar os dados realizando básico de operações lógicas e aritméticas ou aplicação de funções e instruções condicionais. O programa inclui os mais comuns instruções condicionais como IF, IF ELSE cláusulas e a instrução SWITCH. Para visualizar as informações de dados você pode usar o inspetor de dados que exibe as propriedades de um elemento selecionado. A Ferramenta de comparação permite que você compare dois arquivos e encontrar as diferenças. Usuários avançados podem tirar proveito das Resynchronizing Comparar que fornecerá informações detalhadas sobre os pedaços de dados que foram apagados ou inserido. Hex Workshop dispõe de ferramentas projetado para usuários avançados, tais como a expressão da calculadora que suporta variáveis, condicionais, iteração e operações aritméticas ou o Conversor de Base que permitirá que você rapidamente converter dados entre, decimal, hexadecimal ou binário. A interface do programa pode ser personalizado com determinados códigos de cor para o texto ou o fundo e você pode predefinir as barras de ferramentas para acessar rapidamente os comandos que você usa com freqüência. A janela principal é possível visualizar vários arquivos em uma aba área de trabalho ou ladrilhos do windows. Se você preferir usar atalhos de teclado, o aplicativo permite que você defina um para quase todos os comandos de menu ou item de menu. Todos os recursos incluídos no software recomendam como sólido ferramenta de desenvolvimento para programadores que trabalham em uma plataforma Windows.
 • Hex Workshop ikili dosyaları bir sürü verileri düzenlemenize olanak sağlayan bir onaltılık editörü. Acemi arayüzü çok bazı gelişmiş özelliklere sahip bir metin editörü gibi görünüyor fark edeceksiniz. Bir dosyayı açmak için (onaltılık) yapılmış ham veri görünümü sağlar. Metin bir dize veya onaltılık bir değeri bulmak ve kesmek, kopyalamak, dosya içeriğini yapıştır ya da düzenleme çok basit. Kod önemli bölümleri işaretlemek için program metni ve arka plan rengini değiştirmek renkli haritalar eklemenize izin verir. Uygulama verileri ile dosya veya sektör bir yere atlayarak gezinmek için izin verir ve bir yer imi olarak kaydedebilirsiniz dosya bir parçası gözden geçirmek istiyorsanız. Kullanıcı temel mantıksal ve aritmetik işlemleri gerçekleştirmek veya fonksiyonlar ve koşullu deyimler uygulayarak verileri düzenlemek. Program, EĞER BAŞKA hükümler ve SWİTCH deyimi gibi en yaygın koşullu ifadeler içerir. Veri bilgilerini görüntülemek için seçili öğenin özelliklerini görüntüler veri denetçisini kullanabilirsiniz. Karşılaştırma Aracını iki dosyaları karşılaştırın ve farklılıkları bulmak sağlar. Gelişmiş kullanıcı avantajı silinmiş veya eklenmiş veri parçaları hakkında detaylı bilgi sağlayacak Resynchronizing Karşılaştırın. Hex Workshop hızlı, ondalık, onaltılık veya ikili arasında veri dönüştürmek için izin verecek gibi değişkenleri destekleyen bir ifade hesap makinesi, şartlı, yineleme ve aritmetik işlemleri veya Temel Dönüştürücü olarak gelişmiş kullanıcılar için tasarlanmış bir araç. Programın arayüzü metin veya arka plan için özel renk kodları ile özelleştirilebilir ve hızlı bir şekilde sık kullandığınız komutları erişim için ayar çubukları kullanabilirsiniz. Ana pencere birden fazla dosyaları görüntülemek için ya da sekmeli çalışma alanı veya windows döşeme ile mümkün olur. Eğer kullanmak isterseniz, klavye uygulama hemen hemen her komut veya menü öğesi için bir tanımlamak için olanak sağlar. Tüm özellikleri Bu yazılım Windows platformu üzerinde çalışan programcılar için sağlam bir geliştirme aracı olarak tavsiye dahil. Hex Workshop ikili dosyaları bir sürü verileri düzenlemenize olanak sağlayan bir onaltılık editörü. Acemi arayüzü çok bazı gelişmiş özelliklere sahip bir metin editörü gibi görünüyor fark edeceksiniz. Bir dosyayı açmak için (onaltılık) yapılmış ham veri görünümü sağlar. Metin bir dize veya onaltılık bir değeri bulmak ve kesmek, kopyalamak, dosya içeriğini yapıştır ya da düzenleme çok basit. Kod önemli bölümleri işaretlemek için program metni ve arka plan rengini değiştirmek renkli haritalar eklemenize izin verir. Uygulama verileri ile dosya veya sektör bir yere atlayarak gezinmek için izin verir ve bir yer imi olarak kaydedebilirsiniz dosya bir parçası gözden geçirmek istiyorsanız. Kullanıcı temel mantıksal ve aritmetik işlemleri gerçekleştirmek veya fonksiyonlar ve koşullu deyimler uygulayarak verileri düzenlemek. Program, EĞER BAŞKA hükümler ve SWİTCH deyimi gibi en yaygın koşullu ifadeler içerir. Veri bilgilerini görüntülemek için seçili öğenin özelliklerini görüntüler veri denetçisini kullanabilirsiniz. Karşılaştırma Aracını iki dosyaları karşılaştırın ve farklılıkları bulmak sağlar. Gelişmiş kullanıcı avantajı silinmiş veya eklenmiş veri parçaları hakkında detaylı bilgi sağlayacak Resynchronizing Karşılaştırın. Hex Workshop hızlı, ondalık, onaltılık veya ikili arasında veri dönüştürmek için izin verecek gibi değişkenleri destekleyen bir ifade hesap makinesi, şartlı, yineleme ve aritmetik işlemleri veya Temel Dönüştürücü olarak gelişmiş kullanıcılar için tasarlanmış bir araç. Programın arayüzü metin veya arka plan için özel renk kodları ile özelleştirilebilir ve hızlı bir şekilde sık kullandığınız komutları erişim için ayar çubukları kullanabilirsiniz. Ana pencere birden fazla dosyaları görüntülemek için ya da sekmeli çalışma alanı veya windows döşeme ile mümkün olur. Eğer kullanmak isterseniz, klavye uygulama hemen hemen her komut veya menü öğesi için bir tanımlamak için olanak sağlar. Tüm özellikleri Bu yazılım Windows platformu üzerinde çalışan programcılar için sağlam bir geliştirme aracı olarak tavsiye dahil.
 • Hex Workshop is a hexadecimal editor that enables you to edit data from a lot of binary files. The beginner will notice that the interface looks very much like a text editor with some advanced features. It allows you to open a file and view the raw data it's made of (hexadecimal). It is very simple to find a text string or a hex value and to cut, copy, paste or edit the content of the file. To mark important parts of the code the program allows you to add color maps that will change the color of the text and the background. The application allows you to navigate through the data by jumping to a file or sector location and if you want to review a part of the file you can save it as a bookmark. The user can edit the data by performing basic logical and arithmetic operations or applying functions and conditional statements. The program includes the most common conditional statements such as IF, IF ELSE clauses and the SWITCH statement. To view the data information you can use the data inspector that displays the properties of a selected element. The Compare Tool allows you to compare two files and find the differences. The advanced user can take advantage of the Resynchronizing Compare that will provide detailed information about the data pieces that have been deleted or inserted. Hex Workshop features tools designed for the advanced users such as the expression calculator that supports variables, conditionals, iteration and arithmetic operations or the Base Converter that will allow you to quickly convert data between, decimal hexadecimal or binary. The program's interface can be customized with specific color codes for the text or the background and you can use the preset toolbars to quickly access the commands that you use frequently. The main window is able to view multiple files either in a tabbed work area or by tiling the windows. If you prefer to use keyboard shortcuts the application allows you to define one for almost every command or menu item. All of the features included in this software recommend it as solid development tool for programmers that work on a Windows platform.

  Hex Workshop is a hexadecimal editor that enables you to edit data from a lot of binary files. The beginner will notice that the interface looks very much like a text editor with some advanced features. It allows you to open a file and view the raw data it's made of (hexadecimal). It is very simple to find a text string or a hex value and to cut, copy, paste or edit the content of the file.

  To mark important parts of the code the program allows you to add color maps that will change the color of the text and the background. The application allows you to navigate through the data by jumping to a file or sector location and if you want to review a part of the file you can save it as a bookmark.

  The user can edit the data by performing basic logical and arithmetic operations or applying functions and conditional statements. The program includes the most common conditional statements such as IF, IF ELSE clauses and the SWITCH statement. To view the data information you can use the data inspector that displays the properties of a selected element. The Compare Tool allows you to compare two files and find the differences. The advanced user can take advantage of the Resynchronizing Compare that will provide detailed information about the data pieces that have been deleted or inserted.

  Hex Workshop features tools designed for the advanced users such as the expression calculator that supports variables, conditionals, iteration and arithmetic operations or the Base Converter that will allow you to quickly convert data between, decimal hexadecimal or binary.

  The program's interface can be customized with specific color codes for the text or the background and you can use the preset toolbars to quickly access the commands that you use frequently. The main window is able to view multiple files either in a tabbed work area or by tiling the windows. If you prefer to use keyboard shortcuts the application allows you to define one for almost every command or menu item.

  All of the features included in this software recommend it as solid development tool for programmers that work on a Windows platform.