• GOODFEEL é uma aplicação especialmente desigend para cegos cantores ou instrumentistas que precisa ter Braille pontuações rapidamente. Você é um deles? Ou você é um educador ou de reabilitação profissional, servindo cego músicos que não tem tempo para aprender a ser uma braille música transcritor? GOODFEEL pode ajudar você. GOODFEEL automaticamente converte vários tipos de arquivos de música para o Braille, a mesma arquivos usados para imprimir a partitura para avistado jogadores. Para preparar e transcrever esses arquivos com GOODFEEL, você não precisa saber como ler braille música; no entanto, você deve saber como ler a impressão de notação musical e como usar software para Windows.
  • GOODFEEL hızla Braille puanları için sahip olması gereken kör şarkıcı ve çalgıcılar için bir uygulama, özellikle desigend. Onlardan biri misin? Ya da braille müzik yazarına olmayı öğrenmek için hiçbir zaman olan eğitimci veya rehabilitasyon profesyonel hizmet ve kör bir müzisyen misiniz? GOODFEEL size yardımcı olabilir. GOODFEEL otomatik olarak görebilen oyuncular için puan yazdırmak için kullanılan aynı dosyaları Braille müzik dosyaları birkaç çeşit dönüştürür. Hazırlamak ve GOODFEEL ile bu dosyaları uyarlamak, braille müzik okumak için nasıl bilmek zorunda değilsiniz; ancak, Windows tabanlı yazılım kullanma baskı müzik yazım okumak ve bilmek gerekir.
  • GOODFEEL is an application especially desigend for blind singers or instrumentalists who need to have Braille scores quickly.

    Are you one of them? Or are you an educator or rehabilitation professional serving blind musicians who has no time to learn to be a braille music transcriber? GOODFEEL can help you.

    GOODFEEL automatically converts several kinds of music files to Braille - the same files used to print the score for sighted players. To prepare and transcribe these files with GOODFEEL, you do not need to know how to read braille music; however, you should know how to read print music notation and how to use Windows-based software.