• FTP Café é simples e rápido dedicada cliente de FTP projetado para a atualização de web sites. Você pode atualizar sites por apenas arrastar-e-soltar. Basta digitar o nome do servidor, nome de utilizador e palavra-passe para qualquer transferência de arquivos sem complexos opção. A função principal de FTP de Café é atualizar automaticamente os sites da web, upload de arquivos, download de arquivos, exclusão de arquivos ou pastas, renomear arquivos ou pastas, criação de pastas e alterar permissões de arquivo. Limitações: ■ 30 dias de período experimental
  • FTP Cafe web sitelerini güncellemek için tasarlanmış basit ve hızlı özel bir FTP istemcisidir. Sadece sürükle ve bırak ile web siteleri güncelleyebilirsiniz. Sadece karmaşık seçeneği olmadan herhangi bir dosya transferi için sunucu adı, kullanıcı adı ve parola girin. FTP Cafe ana fonksiyonu otomatik olarak web siteleri güncelleme, dosya yükleme, dosya indirme, dosya veya klasör silme dosya veya klasörleri yeniden adlandırma, klasör oluşturma ve dosya izinleri değişiyor. Sınırlamalar: ? 30 gün deneme
  • FTP Cafe is a simple and quick dedicated FTP client designed for updating web sites. You can update web sites by only drag-and-drop.

    Just enter server name, user name and password for any file transfer without complex option.

    The main function of FTP Cafe is automatically updating web sites, uploading files, downloading files, deleting files or folders, renaming files or folders, creating folders and changing file permissions.

    Limitations:

    ■ 30 days trial