• Filerecoveryangel pode ajudar você a recuperar arquivos que foram excluídos acidentalmente, esvaziados da Lixeira, falha de sistema, vírus, danos ou formato de disco. Filerecoveryangel pode recuperar arquivos de discos com FAT12, FAT16, FAT32 e NTFS formatos de dados. Filerecoveryangel pode trabalhar bem com os disquetes, câmeras digitais, drives USB, discos ZIP e assim por diante.
  • Filerecoveryangel yanlışlıkla silinen dosyaları, geri Dönüşüm Kutusu, sistem çökmesi, virüs hasar veya disk biçiminde boşaltılmış kurtarmanıza yardımcı olabilir. Filerecoveryangel disklerinden 16, FAT, FAT32 ile dosyaları kurtarmak ve Veri formatı NTFS. Filerecoveryangel iyi disket, dijital kameralar, USB sürücüler, ZIP diskler ile çalışabilir.
  • Filerecoveryangel can help you recover files that have been accidentally deleted, emptied from Recycle Bin, system crash, virus damage or disk format. Filerecoveryangel can recover files from disks with FAT12, FAT16, FAT32 and NTFS data formats.

    Filerecoveryangel can work well with floppy disks, digital cameras, USB drives, ZIP disks and so on.