• Eficiente Elementos para apresentações é um suplemento do PowerPoint projetado para melhorar as suas apresentações. No topo do que, ele pode ser personalizado para suportar o uso consistente de sua empresa de design. Criar e atualizar mesmo complexo agenda de slides em poucos segundos, inserir elementos padrão como o processo de cadeias ou mapas com um único clique, gerenciar seus próprios elementos, e alinhar os elementos mais facilmente e com precisão.
  • Sunum için verimli Elemanları sunumları geliştirmek için tasarlanmış bir PowerPoint eklentisidir. Bunun üzerine, kurumsal tasarım tutarlı kullanımını desteklemek için özelleştirilebilir. Oluşturun ve birkaç saniye içinde karmaşık gündem slaytlar bile güncelleme işlemi zincir ya da tek bir tıklama ile haritalar gibi standart öğeler eklemek, daha kolay ve tam olarak kendi öğeleri ve hizalama elemanları yönetmek.
  • Efficient Elements for presentations is a PowerPoint addin designed to enhance your presentations. On top of that, it can be customized to support the consistent use of your corporate design.

    Create and update even complex agenda slides in a few seconds, insert standard elements like process chains or maps with a single click, manage your own elements, and align elements more easily and precisely.