• A Internet está cheia com todo tipo de aplicativos e programas que você pode usar para editar seus arquivos de áudio. Um deles é o de Edição de Áudio Profissional. É um útil software que permite que você edite seus arquivos de áudio usando várias ferramentas, como efeitos interessantes e filtros, converter formatos de áudio em todos os formatos populares, de mesclagem de áudio com vídeo e gravar músicas em CD ou DVD. O programa leva quase nenhum tempo para instalar e ele não vem com uma configuração complicados que você precisa completar antes que você pode realmente usá-lo. É um esporte limpo e intuitivo interface gráfica com várias ferramentas úteis. Edite Áudio Pro é uma poderosa solução de software que permite que você edite seus arquivos de áudio usando várias ferramentas, como efeitos interessantes e filtros, converter formatos de áudio em todos os formatos populares, de mesclagem de áudio com vídeo e gravar músicas em CD ou DVD. Ele vem com revisões ilimitadas e você pode cortar, copiar, apagar, eliminar silêncio, colar, colar do arquivo, misturar, misturar a partir de ficheiro. Você pode abrir uma série de arquivos de áudio ao mesmo tempo e combiná-los e extrair o áudio de arquivos de vídeo, pois ele suporta dividir-extraível. Ele pode converter texto para fala e você pode mesclar áudio em arquivo de vídeo. Ele suporta função de arrastar-e-soltar para carregar arquivos de áudio ou de carga de áudio a partir embutido no arquivo a pasta diretamente. Você pode polonês de áudio com avançadas de edição e efeitos interessantes, incluindo inserir silêncio, eliminar silêncio, amplificar, fade in/out, esticar, pitch shift, resample, ajustar canais estéreo, chorus, delay, flanger, invert, ruído, normalize, phaser, reverberar, inversa, vibrato, compressor, expansor. Você pode gravar CD de áudio, assim você pode jogar no seu stand-alone leitor de CD. Tudo em tudo, Editar Áudio Pro é uma poderosa solução de software que permite que você edite seus arquivos de áudio usando várias ferramentas, como efeitos interessantes e filtros, converter formatos de áudio em todos os formatos populares, de mesclagem de áudio com vídeo e gravar músicas em CD ou DVD.
 • İnternet uygulamaları ve ses dosyalarını düzenlemek için kullanabileceğiniz programları her tür ile doldurulur. Bunlardan biri Ses Düzenleme Pro. Serin efektler ve filtreler gibi birden fazla araç kullanarak ses dosyalarınızı tüm popüler formatları içinde ses formatlarını dönüştürmek, video, ses birleştirme ve CD ya da DVD'YE şarkıları düzenlemenize olanak sağlayan yararlı bir yazılım çözümü. Programı hemen yüklemek için hiçbir zaman alır ve aslında kullanmadan önce tamamlamak için gereken karmaşık bir kurulum olmuyor. Birçok yararlı araçlar ile temiz ve sezgisel bir grafik arayüzü spor. Pro cool Edit Ses efektleri ve filtreler gibi birden fazla araç kullanarak ses dosyalarınızı tüm popüler formatları içinde ses formatlarını dönüştürmek, video, ses birleştirme ve CD ya da DVD'YE şarkıları düzenlemenize olanak sağlayan yararlı bir yazılım çözümüdür. Sınırsız undo/redo dosyadan kes, kopyala, sil, sil silence, yapıştır, dosyadan yapıştır, mix, mix ile birlikte geliyor. Split-ayıklama destekler, çünkü aynı zamanda ses dosyalarını açabilir ve bunları birleştirmek ve video dosyalarından Ses çıkarmak. Konuşma metni dönüştürmek ve video dosyası içine ses birleştirebilirsiniz. Sürükle ve bırak işlevi dosya klasörü doğrudan dahili ses dosyalarını veya ses yük yüklemek için. Gelişmiş düzenleme ve serin etkileri, Ekle sessizlik, sessiz silme, yükseltmek, solmaya, streç dahil olmak üzere ses Polonya, pitch shift, yeniden örnekleme, stereo kanal, chorus, delay, flanger, ters, gürültü, normale, phaser ayarlayın, yankı,,, vibrato, kompresör, expander tersine çevirebilirsiniz. Ses CD yakmak tek başına CD oynatıcı üzerinde oynayabilirsiniz. Tüm Ses Düzenleme Pro serin efektler ve filtreler gibi birden fazla araç kullanarak tüm popüler formatları içinde ses formatlarını dönüştürmek, video, ses birleştirme ve CD ya da DVD'YE şarkı yanık ses dosyalarınızı düzenlemenize olanak sağlayan yararlı bir yazılım çözümüdür.
 • The Internet is filled with all sort of applications and programs that you could use in order to edit your audio files. One of them is Edit Audio Pro.

  It's a useful software solution that allows you to edit your audio files using multiple tools like cool effects and filters, convert audio formats within all popular formats, merge audio with video and burn songs to CD or DVD.

  The program takes almost no time to install and it doesn't come with a complicated setup that you would need to complete before you can actually use it. It sports a clean and intuitive graphical interface with many useful tools.

  Edit Audio Pro is a useful software solution that allows you to edit your audio files using multiple tools like cool effects and filters, convert audio formats within all popular formats, merge audio with video and burn songs to CD or DVD.

  It comes with unlimited undo/redo and you can cut, copy, delete, delete silence, paste, paste from file, mix, mix from file. You can open a number of audio files at the same time and combine them and extract audio from video files because it supports split-extracting.

  It can convert text to speech and you can merge audio into video file. It supports drag-and-drop function to load audio files or load audio from built-in file folder directly.

  You can polish audio with advanced editing and cool effects, including insert silence, delete silence, amplify, fade in/out, stretch, pitch shift, resample, adjust stereo channels, chorus, delay, flanger, invert, noise, normalize, phaser, reverberate, reverse, vibrato, compressor, expander. You can burn audio CD so you can play it on your stand-alone CD player.

  All in all, Edit Audio Pro is a useful software solution that allows you to edit your audio files using multiple tools like cool effects and filters, convert audio formats within all popular formats, merge audio with video and burn songs to CD or DVD.