• EasyCatalog Lite para o Adobe InDesign é uma ferramenta abrangente projetado para facilitar a inserção de dados no InDesign projetos. É ideal para a produção de listas de preços, folhetos, catálogos e podem salvar horas em seu tempo de produção. EasyCatalog Lite para o Adobe InDesign permite a ligação de partes do documento diretamente para seus dados - em vez de ter de texto estático e imagens em seu documento, tornam-se vivo links de volta para a fonte de seus dados. Isso reduz drasticamente o tempo necessário para produzir a sua publicação: re-introduzir erros são eliminados, resultando em aumento da precisão e redução de tempo de produção. Usando uma conexão direta com o banco de dados garante que você sempre terá as últimas informações em seu documento. Os documentos podem ser atualizada para mostrar os dados mais recentes, em qualquer ponto durante o processo de produção, garantindo que seus documentos são de direito up-to-date.
  • Adobe Premiere için EasyCatalog Lite InDesign projelere veri ekleme kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir araçtır. Fiyat listeleri, broşürler, kataloglar üretimi için idealdir ve üretim Zaman Saat tasarruf edebilirsiniz. EasyCatalog Lite Adobe Premiere için doğrudan veri belgenin yerine, statik metin ve görüntüleri olan belge parçaları bağlantı sağlar, veri kaynağını canlı bağlantılar olurlar. Bu büyük ölçüde yayın üretmek için harcanan zaman azaltır: yeniden anahtarlama hataları arttı accurracy ve düşük üretim zamanı sonuçta ortadan kalkar. Veritabanına doğrudan bir bağlantı kullanarak her zaman belgenizde en son bilgilere sahip olmasını sağlar. Belgeler en son verileri göstermek için herhangi bir noktada üretim işlemi sırasında güncellenen belgelerinizi güncel değil emin olun.
  • EasyCatalog Lite for Adobe InDesign is a comprehensive tool designed to facilitate data insertion into InDesign projects.

    It is ideal for the production of price lists, brochures, catalogs and can save hours on your production time.

    EasyCatalog Lite for Adobe InDesign allows you to link parts of your document directly to your data - instead of having static text and images in your document, they become live links back to the source of your data. This drastically reduces the time taken to produce your publication: re-keying errors are eliminated resulting in increased accurracy and reduced production time.

    Using a direct connection to your database ensures you always have the latest information in your document. Documents can be updated to show the latest data at any point during the production process, ensuring your documents are right up-to-date.