• DigiMap é útil aplicativo para os usuários que querem criar um digitalização do mapa usando uma imagem. O programa pode abrir mais populares formatos de imagem (JPG, BMP, PNG, TGA) e usá-los como base para a colocação de pontos do mapa. O conjunto de coordenadas pode ser exportada como um arquivo de mapa, a fim de usar a versão digitalizada da imagem em seus projetos.
  • DigiMap bir görüntü kullanarak bir harita sayısallaştırma oluşturmak isteyen kullanıcılar için yararlı bir uygulamadır. Programı (JPG, BMP, PNG, TGA) en popüler görüntü biçimlerini açmak ve harita noktaları yerleştirmek için bir temel olarak kullanabilirsiniz. Koordinat seti projelerinde görüntünün dijital sürümünü kullanmak için bir harita dosyası olarak ihraç edilebilir.
  • DigiMap is useful application for the users that want to create a digitization of map by using a image. The program can open the most popular image formats (JPG, BMP, PNG, TGA) and use them as a basis for placing map points.

    The coordinate set can then be exported as a map file in order to use the digitized version of the image in your projects.