• Delimitar pode abrir, visualizar, pesquisar, editar, salvar, extrair, de exportação, de divisão e participar de grandes tabular de dados, arquivos com facilidade. Os arquivos podem ser delimitados por caracteres, tais como tabulações ou vírgulas, por seqüências de caracteres ou delimitado fixa as larguras de coluna. Delimitar é um programa desenvolvido para manipular dados em tabelas em arquivos delimitados milhões de linhas ou colunas de grandes dimensões.
  • Sınırlandırmak, görüntülemek, arama, Düzenle, Kaydet, özü, ihracat, split-açık ve kolaylıkla büyük sekmeli veri dosyaları birleştirmek. Dosyaları bu sekme veya virgül gibi karakterler tarafından ayrılmış, dizeleri veya sabit sütun genişlikleri sınırlandırılmış olabilir. Sınırlandırmak satır veya sütun büyük ayrılmış dosyaları milyonlarca sekmeli veri işlemek için geliştirilmiş bir programdır.
  • Delimit can open, view, search, edit, save, extract, export, split-up and join large tabular data files with ease. The files can be delimited by characters such as tabs or commas, by strings or delimited in fixed column widths.

    Delimit is a program developed to handle tabular data in delimited files millions of rows or columns large.