• ColCA é um aplicativo projetado para aqueles cuja actividade está relacionada com metal colunas. Ele serve para otimizar o tubular de aço de estruturas, tais como o alto do mastro de postes, mastros de bandeira ou colunas de iluminação. ColCA permite que os usuários para o projeto de colunas de acordo com a EN 40-3. A ferramenta realiza uma análise estrutural que garante a eficiência e a produtividade durante as actividades de projecto de engenharia.
  • ColCA iş metal sütunlar ile ilgili olanlar için tasarlanmış bir uygulamadır. Böyle yüksek direği direkleri, bayrak direkleri veya ışık sütunları olarak çelik boru yapılarını optimize etmek içindir. ColCA kullanıcıların sütunları tasarım 40-3 EN uygun sağlar. Aracı mühendislik tasarım faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik sağlayan yapısal bir analiz gerçekleştirir.
  • ColCA is an application designed for those whose business is related to metal columns. It is meant to optimize the tubular steel structures such as high mast poles, flag masts or lighting columns.

    ColCA allows users to design the columns according to EN 40-3. The tool performs a structural analysis that ensures efficiency and productivity during the engineering design activities.