• clockodo é uma aplicação compacta projetada para acompanhar o tempo que você gasta em certas tarefas ou projetos. O programa se comunica com uma conta online que é utilizado para armazenar as informações. Você pode usar este programa para registrar o tempo gasto em determinadas atividades e exibir o tempo total a cobrar para determinados clientes. Nota: para utilizar o aplicativo você precisa criar uma conta nesta página.
  • clockodo parça belirli görevleri ya da projeler üzerinde harcadığınız zamanı takip etmek için tasarlanmış kompakt bir uygulamadır. Program bilgileri saklamak için kullanılan bir online hesap ile iletişim kurar. Bazı faaliyetler için harcanan zaman kaydetmek için belli müşteriler için çalışılan toplam saati görüntülemek için bu programı kullanabilirsiniz.
  • clockodo is a compact application designed to keep track of the time you spend on certain tasks or projects. The program communicates with an online account that is used to store the information.

    You can use this program to record the time spent on certain activities and view the total time billable to certain clients.