• Igreja Pro é um poderoso aplicativo desenvolvido para ajudar você a criar e manter um banco de dados com informações sobre a atividade de uma igreja. O programa pode armazenar informações sobre os membros, tais como detalhes de contato, atendimento, situação familiar e muito mais. Você pode usar o programa para lidar com todos os aspectos da actividade, incluindo as contribuições, a foto de diretório e as listas de discussão.
  • Pro kilise oluşturmak ve bir kilisenin etkinliği hakkında bilgileri içeren bir veritabanı korumak için tasarlanmış güçlü bir uygulamadır. Programda, iletişim bilgileri, katılım, aile durumu ve çok daha fazlası gibi üyeleri hakkında bilgi saklayabilirsiniz. Katkıları, fotoğraf dizin ve e-posta listeleri de dahil olmak üzere aktivite her yönüyle işlemek için programını kullanabilirsiniz.
  • Church Pro is a powerful application designed to help you create and maintain a database with information about the activity of a church. The program can store information about the members such as contact details, attendance, family situation and much more.

    You can use the program to handle every aspect of the activity including the contributions, the photo directory and the mailing lists.