• Quer saber mais sobre acordes e escalas de guitarra, baixo, guitarra, ukulele, banjo, bandolim ou outro instrumento de cordas? Acorde, Escala Generator é uma aplicação para praticar e aprender acordes e escalas. Ao invés de construir uma ampla base de dados de acorde Acorde Escala Gerador usa um poderoso algoritmo genérico para determinar todas as possíveis acordes para qualquer instrumento ou ajuste. Portanto, em vez de mostrar apenas um certo número de pré-selecionados acorde gráficos Acorde, Escala Gerador permite-lhe encontrar facilmente os acordes que você está realmente interessado.
  • Akorları ve gitar, bas gitar, ukulele, banjo, mandolin veya diğer yaylı çalgı üzerinde ölçekler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Akor Ölçek Jeneratör pratik ve akorları ve ölçekler öğrenme için bir uygulamadır. Oldukça sınırlı akor veritabanı Akor Ölçek Jeneratör bina dışında herhangi bir enstrüman ya da ayarlama için tüm olası akorları belirlemek için güçlü ve genel bir algoritma kullanır. Bu nedenle, bunun yerine önceden sadece belirli sayıda gösteren seçilmiş Akorlar-Akor Ölçek Jeneratör kolayca fazlasıyla ilgilisin akorları bulmanızı sağlar.
  • Want to learn more about chords and scales on your guitar, bass guitar, ukulele, banjo, mandolin or other stringed instrument?

    Chord Scale Generator is an all-in-application for practicing and learning chords and scales.

    Rather than building on a limited chord database Chord Scale Generator uses a powerful and generic algorithm to determine all possible chords for any instrument or tuning.

    Therefore, instead of showing just a certain number of pre-selected chord charts the Chord Scale Generator lets you easily find the chords you're really interested in.