• Caigen Acesso JDBC Driver foi projetado para permitir aos usuários executar operações de SQL no banco de dados Microsoft Access arquivos. Ele suporta a mineração de dados no banco de dados da memória, arquivos compactados (banco de dados.ZIP .JAR .GZ, .TAR .BZ2, .TGZ, .TAR.GZ, .ALCATRÃO.BZ2), o SAMBA de banco de dados(smb), e a url de banco de dados(http, https, ftp).
  • Caigen Erişim İLETİŞİM Sürücü kullanıcıların Microsoft Access veritabanı dosyaları SQL işlemleri gerçekleştirmek için sağlamak için tasarlanmıştır. Bellek veritabanı, sıkıştırılmış veritabanı (veri madenciliği destekler.ZİP .JAR, .GZ, .TAR .BZ2, .TGZ, .TAR.GZ .TAR.BZ2), SAMBA veritabanı(smb), ve url veritabanı(http, https, ftp).
  • Caigen Access JDBC Driver was designed to enable users to perform SQL operations on Microsoft Access database files.

    It supports data mining on memory database, compressed database(.ZIP, .JAR, .GZ, .TAR, .BZ2, .TGZ, .TAR.GZ, .TAR.BZ2), SAMBA database(smb), and url database(http, https, ftp).