• Bome Midi Translator Pro é um popular aplicativo de MIDI e um pressionamento de tecla tradutor. : use-o para controlar arbitrário software por meio de MIDI e pressionamentos de teclas. Ele funciona através da especificação de mapeamentos para diferentes tipos de entrada e saída. Você pode combinar os diferentes tipos de gatilho (de Entrada) e tipos de ação (de Saída) como você desejar, por exemplo, fazer de pressionamento de tecla-para-a conversão de MIDI, ou MIDI-para-mouse de mapeamento.
  • Pro Çevirmen öylece Mıdı popüler bir MIDI uygulama ve tuş çevirmen. MIDI ve tuş vuruşlarını ile keyfi yazılım kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Farklı giriş ve çıkış türleri için eşlemeleri belirterek çalışır. İstediğiniz gibi (Giden) (Gelen) farklı tetikleyici türleri ve aksiyon türlerini bir arada kullanabilirsiniz, Örneğin-MIDI dönüşüm, ya da MIDI-fare eşleme için tuş vuruşu.
  • Bome's Midi Translator Pro is a popular MIDI application and a keystroke translator. : use it for controlling arbitrary software by way of MIDI and keystrokes.

    It works by specifying mappings for different input and output types. You can combine the erent trigger types (Incoming) and action types (Outgoing) as you wish, e.g. do keystroke-to-MIDI conversion, or MIDI-to-mouse mapping.