• Software é uma experiência de usuário simples mas rica e utilitário de redimensionamento de fotos com recursos completos. Você pode redimensionar, converter, renomear, classificar, girar, girar, esticar e ajustar suas fotos em modo de lote com esta ferramenta útil. O poderoso programa irá ajudá-lo a alterar várias fotos de câmeras digitais ou outros dispositivos em uma só vez, automatizar e simplificar tarefas duplicadas e economizar muito tempo.
  • Yazılım basit ama zengin bir kullanıcı deneyimi ve tam özellikli fotoğraf resizer yardımcı programıdır. Bu kullanışlı araçla toplu modda fotoğraflarınızı yeniden boyutlandırabilir, dönüştürebilir, yeniden adlandırabilir, sıralayabilir, döndürebilir, gerebilir ve ayarlayabilirsiniz. Güçlü program, bir defada dijital kameralardan veya diğer cihazlardan birden fazla fotoğrafı değiştirmenize, tekrarlanan görevleri otomatikleştirmenize ve basitleştirmenize yardımcı olur ve size çok zaman kazandırır.
  • Batch Photo Resizer is a simple yet rich user experience and full-featured photo resizer utility. You can resize, convert, rename, sort, rotate, flip, stretch and adjust your photos in batch mode with this handy tool.

    The powerful program will help you change multiple photos from digital cameras or other devices in one time, automate and simplify duplicate tasks and save you a lot of time.