• Usar o GPS sem receptor de GPS! Experimente este avançado dispositivo de GPS simulator (virtual receptor de GPS). Ele pode ser usado para fins de desenvolvimento ou de teste de software GPS antes de comprar. Gera mensagens NMEA a partir de diferentes entradas de dados (mapa ou arquivo). Gerados dados NMEA pode ser usado por mapeamento ou outras de GPS habilitado software . Simulador GPS pode ser útil não só para os desenvolvedores de software, mas também para os usuários que queiram aprender software de navegação antes de comprar o receptor de GPS. Avangardo GPS Gerador PRO pode ser mais eficaz do que o hardware SPG receptor, desde que ele pode operar sem satélites GPS.
  • GPS alıcısı olmadan GPS! (Sanal GPS alıcısı) bu gelişmiş GPS cihazı simülatörü deneyin. Geliştirme amaçlı satın almadan önce GPS yazılımı test etmek için ya da kullanılabilir. (Harita veya dosyası) farklı veri girişlerden NMEA mesajları oluşturur. Üretilen GLOBAL veri veya diğer GPS özellikli haritalama yazılımı tarafından kullanılabilir . GPS simülatörü yardımcı olabilir yazılım geliştiriciler için değil, aynı zamanda GPS alıcısı satın almadan önce navigasyon yazılımı öğrenmek isteyen kullanıcılar için. PRO Avangardo GPS Jeneratör GPS uyduları olmadan çalışabilir beri donanım GSP alıcısı daha etkili olabilir.
  • Use GPS without GPS receiver! Try this advanced GPS device simulator (virtual GPS receiver). It can be used for development purposes or for testing GPS software before buying. Generates NMEA messages from different data inputs (map or file).

    Generated NMEA data can be used by mapping or other GPS enabled software . GPS simulator can be helpful not only for software developers, but also for users, who want to learn navigation software before buying GPS receiver.

    Avangardo GPS Generator PRO can be more effective than hardware GSP receiver since it can operate without GPS satellites.