• Há muitos aplicativos e programas que você pode usar para gerenciar seus arquivos facilmente. Um deles é o Audio CD Burner Studio. É uma boa solução de software que permite a você gravar vários arquivos e criar CDs de áudio, que suporta vários formatos de arquivo e permite que você ajuste as tags. É um esporte limpo e intuitivo interface gráfica com muitas puro ferramentas à mão. O aplicativo não leva muito tempo para instalar e ele não vem com uma configuração complicados que você precisa completar antes que você pode realmente usá-lo. É um esporte limpo e intuitivo interface gráfica com um bom layout, que dá acesso a várias seções. Audio CD Burner Studio é uma boa solução de software que permite a você gravar vários arquivos e criar CDs de áudio, que suporta vários formatos de arquivo e permite que você ajuste as tags. A primeira coisa que você precisa fazer depois de lançar o aplicativo é navegar em seu computador e carregar os arquivos que você gostaria de trabalhar. Ele exibe o nome do arquivo, duração, título, artista e álbum. Ele também mostra o tamanho de seus arquivos para que eles não ultrapassem o limite. Você pode digitar o nome do artista e o título. Ele permite que você pré-visualizar arquivos usando o built-in player de áudio. Você pode gravar MP3, WMA, WAV para CD de Áudio e também permite apagar CD-RW, de modo que você pode criar novas. Ele vem com a opção para gravar CD de Áudio com CD-Texto e dá suporte direto a edição de tags. Ele permite que você escolha o método de gravação e ajuste as definições de velocidade, se você desejar. Tudo em tudo, Audio CD Burner Studio é uma boa solução de software que permite a você gravar vários arquivos e criar CDs de áudio, que suporta vários formatos de arquivo e permite que você ajuste as tags.
 • Sırayla dosyalarınızı kolay bir şekilde yönetmek için kullanabileceğiniz birçok uygulamaları ve programları vardır. Bunlardan biri Ses CD Yazıcı Stüdyo. Çeşitli dosyaları yakmanızı ve ses CD'leri oluşturmak sağlayan temiz bir yazılım çözümü, birden fazla dosya formatlarını destekleyen ve etiketleri ayarlamanızı sağlar. El çok temiz araçlar ile temiz ve sezgisel bir grafik arayüzü spor. Uygulama yüklemek çok uzun sürmüyor ve bunu kullanmadan önce tamamlamak için gereken karmaşık bir kurulum olmuyor. Çeşitli bölümlere erişim sağlayan, temiz bir düzeni ile temiz ve sezgisel bir grafik arayüzü spor. Audio CD Studio çeşitli dosyaları yakmanızı ve ses CD'leri oluşturmak sağlayan düzgün bir yazılım, birden fazla dosya formatlarını destekleyen ve etiketleri ayarlamanızı sağlar. Yapmak için uygulamayı çalıştırdıktan sonra yapmanız gereken ilk şey bilgisayarınıza göz atmak ve üzerinde çalışmak istediğiniz dosyaları yükleyin. Dosya adı, süresi, başlık, sanatçı ve albüm görüntüler. Dosya boyutu bu yüzden sınırı aşan olmayacağını da gösteriyor. Sanatçı ve başlık adına yazabilirsiniz. Ses çalar yerleşik kullanarak dosyaları Önizleme sağlar. MP3 yakabilir, WMA, WAV dosyaları CD ve de yenilerini oluşturabilirsiniz RW CD silmek sağlar. CD-Metin ve Destekler doğrudan etiket düzenleme ile Ses CD yakmak için seçeneği ile birlikte geliyor. Yazma yöntemini seçin ve isterseniz hız ayarlarını sağlar. Tüm Ses CD Yazıcı Studio çeşitli dosyaları yakmanızı ve ses CD'leri oluşturmak sağlayan düzgün bir yazılım, birden fazla dosya formatlarını destekleyen ve etiketleri ayarlamanızı sağlar.
 • There are many applications and programs that you could use in order to manage your files easily. One of them is Audio CD Burner Studio.

  It's a neat software solution that allows you to burn various files and create audio CDs, it supports multiple file formats and it lets you adjust tags. It sports a clean and intuitive graphical interface with many neat tools at hand.

  The application doesn't take long to install and it doesn't come with a complicated setup that you would need to complete before you can actually use it. It sports a clean and intuitive graphical interface with a neat layout that gives you access to various sections.

  Audio CD Burner Studio is a neat software solution that allows you to burn various files and create audio CDs, it supports multiple file formats and it lets you adjust tags.

  The first thing that you need to do after launching the application is to browse your computer and load the files that you would like to work on. It displays the file name, duration, title, artist and album.

  It also shows you the size of your files so that they won't exceed the limit. You can type in the name of the artist and title. It lets you preview files using the built-in audio player.

  You can burn MP3, WMA, WAV files to Audio CD and it also lets you erase CD-RW so that you can create new ones. It comes with the option to burn Audio CD with CD-Text and it supports direct tag editing. It lets you pick the write method and adjust speed settings if you want.

  All in all, Audio CD Burner Studio is a neat software solution that allows you to burn various files and create audio CDs, it supports multiple file formats and it lets you adjust tags.