• Aiseesoft iPhone Unlocker é um aplicativo criado para dispositivos da Apple. Ele pode ser usado para limpar as senhas e para remover a Apple IDs. Ele também tem uma terceira opção chamada "Tempo de Tela" que é, actualmente, ainda em desenvolvimento. A janela principal do programa é branco com 3 botões principais, que representam as características mencionadas acima. Ao tentar limpar o conteúdo de um código de acesso, você deve primeiro confirmar o modelo do dispositivo. Depois disso, o aplicativo irá baixar o pacote de firmware necessários para executar a ação. Isso é útil se o seu dispositivo for bloqueado, desativado ou sua tela é interrompido. Se você está tentando remover o ID da Apple, o programa também avisa que, prosseguindo, ele irá apagar todos os dados do seu dispositivo. Ao fazer isso, você deve certificar-se de que você não remover todo o conteúdo e definições no seu dispositivo, ou será vinculado ao original Apple ID permanentemente. Você também não deve usar o iTunes para actualizar ou restaurar o dispositivo, ou ele será bloqueado a partir do original Apple ID para o bem. Se Encontrar o Meu Dispositivo está desactivado e, em seguida, iPhone Unlocker vai diretamente remover o seu ID Apple. Se não, em seguida, você primeiro precisa para repor todas as definições no seu gadget.
  • Aiseesoft iPhone Unlocker, Apple cihazları için oluşturulmuş bir uygulamadır. Parolaları silmek ve Apple kimliklerini kaldırmak için kullanılabilir. Ayrıca şu anda geliştirme aşamasında olan "Ekran Süresi" adlı üçüncü bir seçeneğe de sahiptir. Programın ana penceresi yukarıda bahsedilen özellikleri temsil eden 3 ana buton ile beyazdır. Bir şifreyi silmeye çalışırken, önce cihazın modelini onaylamalısınız. Daha sonra uygulama, eylemi gerçekleştirmek için gereken ürün yazılımı paketini indirecektir. Bu, cihazınız kilitliyse, devre dışı bırakılmışsa veya ekranınız bozuksa kullanışlıdır. Apple kimliğini kaldırmaya çalışıyorsanız, program ayrıca devam ettiğinizde cihazınızdaki tüm verileri sileceği konusunda sizi uyarır. Bunu yaparken, cihazınızdaki tüm içeriği ve ayarları kaldırmadığınızdan emin olmalısınız, aksi takdirde orijinal Apple Kimliğine kalıcı olarak bağlanacaktır. Cihazınızı güncellemek veya geri yüklemek için iTunes'u da kullanmamalısınız, aksi takdirde cihazınız orijinal Apple Kimliğinden tamamen engellenecektir. Aygıtımı Bul devre dışıysa, iPhone Unlocker doğrudan Apple Kimliğinizi kaldırır. Değilse, önce gadget'ınızdaki tüm ayarları sıfırlamanız gerekecektir.
  • Aiseesoft iPhone Unlocker is an application created for Apple devices. It can be used to wipe passcodes and to remove Apple IDs. It also has a third option called "Screen Time" that is currently still in development.

    The main window of the program is white with 3 main buttons that represent the features mentioned above.

    When trying to wipe a passcode, you must first confirm the model of the device. Afterward, the application will download the firmware package needed to perform the action. This is useful if your device is locked, disabled or your screen is broken.

    If you are trying to remove the Apple ID, the program also warns you that by proceeding, it will erase all the data from your device. In doing so, you should make sure you do not remove all content and settings on your device, or it will be linked to the original Apple ID permanently. You should also not use iTunes to update or restore your device, or it will be blocked from the original Apple ID for good.

    If Find My Device is disabled, then iPhone Unlocker will directly remove your Apple ID. If not, then you will first need to reset all settings on your gadget.