• Imprimir Auxiliar será automaticamente imprimir os tipos de arquivo. Todos os documentos que necessitem de impressão podem ser selecionadas e processadas de uma vez. Imprimir Auxiliar é a solução ideal para organizações que regularmente lote de impressão Excel, PDF, DOC, Power Point e arquivos de imagens. Sem necessidade de software adicional para imprimir a maioria dos tipos de arquivo.
  • Yazdırma Yardımcısı otomatik olarak herhangi bir dosya türlerini yazdırır. Baskı gerektiren tüm belgeler seçilen ve aynı anda işlenebilir. Yazdırma Yardımcısı düzenli olarak toplu baskı Excel, PDF, DOC, Power Point ve resim dosyaları kuruluşlar için ideal bir çözümdür. Hiçbir ek yazılım dosya türlerinin çoğu yazdırmak için gerekli.
  • Print Helper will automatically print any file types. All documents that require printing can be selected and processed at once.

    Print Helper is the ideal solution for organizations that regularly batch print Excel, PDF, DOC, Power Point and image files.

    No additional software required to print most of file types.