• Facilmente adicionar texto à imagem com este ótimo software! Você tem um número de diferentes imagens que você gostaria de adicionar o texto, ou em outras palavras, basta adicionar marcas d'água de texto? Se assim for, em seguida, Adicionar Texto À Imagem e Texto marca d'água para imagens é para você! Ele pode facilmente processar grandes números de arquivos, e uma vez terminado, você terá as suas imagens com o texto colocado sobre eles, para seu gosto!
  • Kolayca görüntü için bu büyük yazılım ile metin ekleyin! Ya da diğer bir deyişle sadece filigran metin eklemek istediğiniz farklı görüntüleri bir dizi var mı? Eğer öyleyse, Görüntü ve resimler için Filigran Metin Eklemek için! Kolayca çok sayıda dosya işleme ve bittikten sonra, üzerlerine yerleştirilen metni görüntüleri, zevk için!
  • Easily add text to image with this great software! Do you have a number of different images that you would like to add text to, or in other words just add text watermarks to?

    If so, then Add Text To Image and Text Watermarking for images is for you! It can easily process large numbers of files, and once finished, you will have your images with the text placed on them, to your liking!