• 4Videosoft DVD Creator é um aplicativo projetado para ajudar os usuários a facilmente gravar seus vídeos para DVD e criar arquivos ISO ou menus de DVD com apenas alguns cliques do mouse. Usuários que procuram criar filmes em DVD com a ajuda deste software pode desfrutar de uma interface intuitiva, fácil de usar interface que fornece acesso rápido a todas as funções. A ferramenta torna fácil para os usuários a navegar em seus computadores para os arquivos de vídeo que deseja criar o filme de DVD a partir de e também oferece uma variedade de gerenciamento de arquivos e recursos de personalização. O software permite aos usuários criar menus de DVD com apenas alguns cliques do mouse e inclui recursos de personalização para estes menus. Os usuários podem escolher uma específica imagem de fundo para o menu e também pode escolher o plano de fundo desejado de música. Antes de iniciar o processo de criação de DVD, os usuários podem editar os vídeos adicionados à fila para adicionar efeitos. A ferramenta permite que os usuários para aparar e cortar vídeos, bem como modificar o seu brilho, o contraste e a saturação. Desde que os usuários querem um pouco mais de proteção de direitos autorais para seus clipes, este programa tem por eles abrangidos. Ele inclui suporte para a adição de texto ou de imagem de marcas d'água para clipes com apenas alguns cliques do mouse e também permite aos usuários visualizar todas as personalizações em tempo real. A ferramenta pode carregar vários arquivos de vídeo quase que instantaneamente, e também fornece aos usuários com vídeo rápido de capacidades de personalização, bem como com a possibilidade de personalizar os menus do DVD com apenas alguns cliques do mouse. Tudo em tudo, 4Videosoft DVD Creator é um programa fácil de usar, ágil programa que permite aos usuários criar filmes em DVD com os seus vídeos facilmente. A ferramenta permite aos usuários personalizar os vídeos e o menu de DVD com apenas alguns cliques do mouse e não utiliza muitos recursos do computador no processo.
 • MP4) DVD Yaratıcısı kullanıcıların kolayca DVD diskleri ve sadece bir kaç tıklama ile ISO dosyalarını veya DVD menüleri oluşturmak için videoları yakmak yardımcı olmak için tasarlanmış bir uygulamadır. Yazılım bu parça yardımı ile DVD film oluşturmak isteyen kullanıcılar tüm fonksiyonları için hızlı erişim sağlayan, sezgisel ve kullanımı kolay bir arayüz keyfini çıkarın. Kolay kullanıcı video da dosya yönetimi ve özelleştirme yetenekleri sunar ve DVD film oluşturmak istedikleri dosyaları kendi bilgisayarlarına göz atmak için bir araçtır. Yazılım, kullanıcıların sadece birkaç fare tıklaması ile DVD menüleri oluşturmak için izin verir ve bu menüler için kişiselleştirme özellikleri içerir. Kullanıcı Menüsü için özel bir arka plan görüntüsü seçin ve ayrıca istediğiniz arka plan müziği seçebilirsiniz. DVD oluşturma işlemi başlamadan önce, kullanıcıların videoları sıraya eklendi onlara efektler eklemek için düzenleyebilirsiniz. Bu araç, kullanıcılara Video kırpma ve kırpma, Parlaklık, Kontrast ve doygunluk değiştirmek için izin verir. Kullanıcılar klipler için telif hakkı koruması eklemek istiyorum koşuluyla, bu program onları sıkıştırdı. Klip için sadece birkaç fare tıklaması ile metin veya resim filigran ekleme destekler ve aynı zamanda kullanıcıların gerçek zamanlı olarak tüm özelleştirmeleri önizleme sağlar. Aracı da neredeyse anında birden fazla video dosyaları yükleyebilir ve hızlı özelleştirme yetenekleri ile kullanıcılara sunuyor, hem de sadece birkaç fare tıklaması ile DVD menüler kişiselleştirebilir imkanı olduğu gibi. Sonuçta, DVD DVD Yaratıcısı kullanımı, kullanıcı videolarını zahmetsizce DVD filmleri oluşturmak için olanak sağlayan bir canlı program sunuyor. Aracı, kullanıcıların sadece birkaç fare tıklaması ile video ve DVD menü özelleştirmek için izin verir ve bu süreçte bilgisayarın kaynaklarını çok kullanmaz.
 • 4Videosoft DVD Creator is an application designed to help users easily burn their videos to DVD discs and to create ISO files or DVD menus with only a few mouse clicks.

  Users looking to create DVD movies with the help of this piece of software can enjoy an intuitive, easy-to-use interface that provides fast access to all functions.

  The tool makes it easy for users to browse their computers for the video files they want to create the DVD movie from and also offers a variety of file management and customization capabilities.

  The software allows users to create DVD menus with only a few mouse clicks and includes personalization features for these menus. Users can choose a specific background image for the menu and can also choose desired background music for it.

  Before starting the DVD creation process, users can edit the videos added to the queue to add effects to them. The tool allows users to trim and crop videos, as well as to modify their brightness, contrast, and saturation.

  Provided that users want to add some copyright protection for their clips, this program has them covered. It includes support for adding text or image watermarks to clips with only a few mouse clicks and also allows users to preview all customizations in real-time.

  The tool can load multiple video files almost instantly and also provides users with fast video customization capabilities, as well as with the possibility to personalize their DVD menus with only a few mouse clicks.

  All in all, 4Videosoft DVD Creator is an easy-to-use, snappy program that allows users to create DVD movies from their videos effortlessly. The tool allows users to customize the videos and the DVD menu with only a few mouse clicks and does not use a lot of computer resources in the process.